Visuel repræsentation

1. måling: Få en karakter? Nej, bliv en karakter!

Hvilket dannelsesfag synes du der er behov for i grundskolen?

Back to basic Man skal fokusere på det elementære
Samtale, skrift og civilisation Man skal sætte pris på de 3 mirakler og forstå deres nutidige kår
Det meningsfulde liv Mental sundhed, eksistentialisme, ræsonanspædagogik
Frivilligt arbejde Man skal arbejde frivilligt som en del af undervisningen