Nutidens forbrug – Fremtidens problem - Hvor skal vi sætte ind?

Alle delmål er vigtige for at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Men, hvis du nu skulle vælge et, som du brænder ekstra meget for – hvilket delmål vælger du så?

Delmål 1

0%

Byg sikre boliger til en overkommelig pris

Delmål 2

0%

Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Delmål 3

0%

Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Delmål 4

0%

Beskyt verdens kultur- og naturarv

Delmål 5

0%

Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser

Delmål 6

0%

Reducér byernes miljøbelastning

Delmål 7

0%

Giv alle adgang til grønne offentlige rum

Delmål A

0%

Styrk god national og regional byplanlægning

Delmål B

0%

Gør langt flere af verdens byer mere modstandsdygtige mod katastrofer

Delmål C

0%

Støt de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtigt og robust